Uredsko poslovanje

Share

Horizont.Biro je proizvod namijenjen širokom spektru pravnih i fizičkih osoba koje žele urediti svoje uredsko poslovanje.  Boljom organizacijom Vaših dokumenata, unosom kontakt podataka o poslovnim partnerima, poslovnim jedinicama, praćenjem zadataka, vođenjem predmeta, projekata, prodajnih prilika i arhiviranjem bitnih dokumenata, kvalitetnije i sigurnije ćete upravljati Vašom organizacijom.