Benzinske postaje

Horizont.Benz Client

Maloprodajna fiskalna blagajna za benzinske postaje. Omogućeno je da blagajna može raditi sa i bez komunikacije sa mjernim uređajima. Služi za prodaju goriva, derivata, trgovačke robe i usluga. Aplikacija radi sa običnom i programibilnom tipkovnicom, barkod čitačem i dva pisača (POS i A4).

Ukoliko korisnik ima potrebe, moguće je povezati više blagajni u istom objektu, odnosno, povezano sa Horizont.Robno, moguće je povezati i udaljene lokacije.