Biro poslovanje

Adresar

Adresar je podloga cijelog programskog rješenja. Upis partnera moguće je izvršiti na nekoliko načina i mjesta u aplikaciji. Klasičan način je odabirom u Matičnim podacima pomoću opcije Unos novog partnera. Partnere je moguće grupirati neograničen broj grupa, a grupe se mogu urediti u obliku stabla.

  • Adresar

    Upis partnera moguće je izvršiti na nekoliko načina i mjesta u aplikaciji. Klasičan način je odabirom u Matičnim podacima pomoću opcije Unos novog partnera.

  • Adresar

    Partnere je moguće pregledavati kroz stablo grupa ili pomoću filtera.

  • Adresar

    Osim osnovnih podataka o partneru koji su nam potrebni za izradu dokumenata, moguće je upisati i dodatne podatke o kontakt osobama, lokacijama, funkcijama, organizacijskoj strukturi i tipu adrese-lokacije.