Biro poslovanje

Aktivnosti

Na početnoj stranici nalazi se panel sa aktivnostima koje možemo pratiti u realnom vremenu, odnosno prilikom svake promjene statusa ili kreiranjem novih zadataka, osvježiti će se i ovaj pregled. Panel služi kao podsjetnik na otvorene zadatke i rokove izvršavanja. Moguće je pokrenuti upis zadatka sa panela kao i direktno u zadacima ili sastancima, odnosno iz stabllastog pregleda.

  • Panel aktivnosti

    Sve aktivnosti unutar organizacije u realnom vremenu. Praćenje po izvršiocima, partnerima, rokovima, stupnju hitnosti i statusima. Hitnost zadatka jasno je obilježena bojom, a također se može pratiti u kalendaru. Prilikom promjene statusa aktivnosti, aplikacija obavještava sve aktere.

  • Na formi je filter koji omogućava uvid u vlastite aktivnosti kao i aktivnosti svih djelatnika.