Biro poslovanje

Predmeti

Predmeti su tematske mape u koje možemo pohranjivati različite dokumente, slike, vezati sastanke i sl. Mogu se koristiti za vođenje projekata, vremenski determinirati, odrediti članove predmeta, a predmete je moguće tipski podijeliti i voditi po statusima završenosti. Svaki predmet ima svog nositelja. Poseban tip predmeta je Statusni, koji je vremenski neograničen i služi sa čuvanje statusne dokumentacije organizacije kao što su registracija tvrtke, kadrovski podaci, ugovori i dr.  

 • Predmeti

  Predmeti su smislene tematske mape i mogu se slobodno graditi u obliku stabla.

 • Predmeti

  Filter nam omogućuje pronalaženje određenog predmeta, naziva ili djelatnika unutar svih predmeta.

 • Predmeti

  Svaki predmet ima svog nositelja. Poseban tip predmeta je Statusni, koji je vremenski neograničen (trajan) i služi sa čuvanje statusne dokumentacije organizacije kao što su registracija tvrtke, kadrovski podaci, ugovori i dr

 • Predmeti

  Kako bi organizirano pratili dokumentaciju omogućili smo u svakom horizont dokumentu opciju pridruživanja u mape - predmete - projekte.

 • Predmeti

  Statusi predmeta nam omogućuju gradirano praćenje završenosti. Poseban status predmeta je Trajan, a odnosi se na statusnu dokumentaciju organizacije pa nije potrebno pratiti rokove izvršavanja.