Biro poslovanje

Sastanci

Jedan pogled na kalendar dovoljan je da vidite svoje i obveze suradnika koje morate izvršiti u nekom periodu. Organizacija sastanaka unutar tima ili sa poslovnim partnerima omogućena je unutar aplikacije.

Aktivnosti možete razlikovati po tipovima i bojama, a približavanje rokova signalizira se pomoću pop up prozora ili zvučnim signalom.

 • Sastanci

  Organizaciju sastanaka najlakše je obaviti pomoću kalendara. Jednostavnim markiranjem perioda u kalendaru selektiramo željeni period bez obzira da li se radi o jedno, dva ili više dana.

 • Sastanci

  Boje nam koriste kako bi brzo uočili bitnost ili vrstu zakazanog sastanka.

 • Sastanci

  Tipiziranim sastancima pridružen je i simbol kako bi ih laše asocijativno tumačili.

 • Sastanci

  Korisnik je sam u mogućnosti mijenjati boje prema svojim afinitetima.

 • Sastanci

  Aplikacija nam omogućava unos svih relevantnih podataka od rokova, sudionika do mjesta, teme i tipa sastanka.