Financijsko

Financijsko Professional

Zaokružena verzija financijskog poslovanja koja uključuje salda konti kupaca i dobavljača, blagajničko poslovanje, obračun kamata, knjige UR i IR, porezne evidencije sa obračunima poreza i obrascima, glavnu knjigu, dnevnike knjiženja, osnovna sredstva i sitni inventar, ...