Robno - materijalno

Horizont.Robno Professional

Profesionalna verzija koja uključuje sve opcije iz drugih verzija uz uključenu proizvodnju i sustav reversa. Omogućeno je praćenje jednostavnije proizvodnje, ali i ugostiteljstva. Artikli se mogu deklarirati sa višestrukim barkodovima, mogu se uključivati opcije o sljedivosti asortimana, valjanost robe i sl.

Omogućen je sustav rezervacija, sustav reversa, sustav komisione robe i deklariranje asortimana.

U verziju je uključen i modul za poslovno izvještavanje i konfiguriranje izvještaja.

 • Rezervacije i reversi

  Ugrađen je sustav rezerviranja asortimana po partnerima uz praćenje dostupnosti. Sustav reversa omogućava praćenje asortimana i ugovoaranje prodajnih kondicija u predloženom ugovoru.

 • Proizvodnja

  Jednostavna proizvodnja uz mogućnost izrade radnih naloga i izdatnica-predatnica po sastavnicama- normativima.

 • Optimizacija zaliha

  Zalihe se mogu optimizirati upotrebom minimalnih i maksimalnih količina određenog asortimana.

 • Uvoz i izvoz podataka

  Uvoz i izvoz podataka postoji na razini definiranih postavki na razini aplikacije, dediciranih transfera dogovorenih sa korisnicima i iz datoteka poput *.xls, *.txt i sl.

 • Kumulativni račun

  Zbog prirode poslovanja nekim tvrtkama je praktična sukcesivna isporuka koju prate izdavanjem otpremnica. Kumulativni račun se generira iz tih otpremnica po svim ili određenim partnerima u zadanom periodu.