Trgovina

Horizont.POS Shop

Robusna maloprodajna fiskalna blagajna koja omogućuje brzu i jednostavnu prodaju, ulaz robe putem količinske primke. Namijenjena je širokom spektru trgovačkih subjekata od mješovite robe, parfumerije, pekarnice i sl. Pogodna je onim korisnicima koji koriste usluge vanjskog knjigovodstva.

Omogućen je rad sa bar kodom, displejem za kupca, ladicom za novac i paralelni ispis na dva printera (POS i A4).

 • Izrada računa

  Jednostavna izrada računa, odabir asortimana putem šifre, barkoda, naziva, ...

 • Definiranje asortimana

  Brz i logičan unos asortimana, pridruživanje grupe asortimana, porezne grupe, tipa i cijene.

 • Plaćanje

  Korisnik može dati popust na cijeli račun, platiti sa tri vrste plaćanja, a omogućno je i izdavanje R-1 računa. Jednom upisani partner ostaje upisan u bazi.

 • Kraja dana

  Dnevni obračun ili Z-total. Vrši se na kraju poslovnog dana i omogućuje izvještaj o prodaji, pregled poreza, prometa po djelatnicima i tipovima dokumenata.