Ugostiteljstvo

Horizont.Gastro+

Profesionalna ugostiteljska fiskalna blagajna koja omogućava rad po stolovima, prostorijama i terasama. Omogućuje naručivanje hrane u kuhinju i pića na šanku.

Paralelni rad konobara, prijava konobara putem šifre, klartice, RFID privjeska ili narukvice, ...

Praćenje narudžbi po stolovima i selektiranje stavaka za izdavanje računa. Happy Hour i mogućnost rada sa višestrukim cjenicima, rezervacije, otpremnice, R-1, ...

Download brošure
 • Prodaja

  Ergonomskim pristupom i grupiranjem asortimana znatno je ubrzan odabir i rad prodajnog osoblja. Jednostavno brisanje i korekcija stavaka, izdavanje računa sa više vrsta plaćanja, popust na stavke, popust na cijeli račun. Kreiranje računa po narudžbama,odnosno selektiranjem dijelova.

 • Rad sa prostorima

  Gastro+ ima mogućnost dodavanja neograničenog broja prostora u nekom ugostiteljskom objektu, kao npr. bar, terasa, salon, ... Vizualno praćenje zauzetosti stolova, rezervacija, ...

 • Rad sa stolovima

  Ugostitelj može voditi narudžbe gosta po stolovima i prilikom izdavanja računa odabrati koje stavke ulaze u račun, ukoliko gosti dijele troškove, ...

 • Obrade

  Program omogućuje unos paragon bloka ukoliko korisnik nije bio u mogućnosti izdavati fiskalne račune zbog nestanka struje, ispisati kontrolnu traku, pregledati povijest aktivnosti, pregledati nadogradnje, ...

 • Zaštita

  Podaci se mogu pohraniti lokalno na drugoj particiji na istom računalu, na drugo umreženo računalo, na vanjski medij (USB stick), na lokaciju u oblaku, a automatski se pohranjuje na definirano mjesto zaključenjem poslovnog dana