28.03.2017

A Trust

Share

Horizont je postao partner sa Austrijskom tvrtkom A-Trust GmbH u sklopu izlaska na Austrijsko tržište vezanim za uvođenje fiskalnih blagajni od 01.04.2017.