15.05.2014

Horizont.Financijsko 2.0.7.5.

Share

 U novoj verziji Horizont.Financijsko donosimo veliki broj novosti i poboljšanja postojećih opcija, od ispravaka na pregledima i ispisima, do deviznog knjigovodstva, JOPPD obrasca.

 • dodan je prošireni  ispis knjige URA
 • ispravak importa povratnica dobavljača iz Horizont.Robno
 • u preglede je dodan tip dokumenta "NEPOVEZANA PLAĆANJA" radi mogućnosti pregleda i ispisa istih.
 • devizni izvod, devizna plaćanja
 • u detaljnim podacima deviznog računa dodana mogućnost prebacivanja valuta=>HRK=>valuta
 • ispravak importa ulaznih računa sa stopom od 10%
 • u knjigu je dodana kolumna „Šifra partnera“
 • JOPPD obrazac – kumulativne ispravke
 • u preglede dodana rekapitulacija obveza
 • u pregledima kod odabira dokumenata dodana mogućnost odabira SVI IZLAZNI i SVI ULAZNI
 • ispravak da u evidencijama ne uzima račune početnog stanja