Biro poslovanje

Horizont.Biro je proizvod namijenjen širokom spektru pravnih i fizičkih osoba koje žele urediti svoje uredsko poslovanje.  Boljom organizacijom Vaših dokumenata, unosom kontakt podataka o poslovnim partnerima, poslovnim jedinicama, upisivanjem bilješki vezanih uz telefonske razgovore, razmišljanja, razvojne ideje, praćenjem zadataka, vođenjem predmeta, organiziranjem projekata i timova, prodajnih prilika i arhiviranjem bitnih dokumenata, kvalitetnije i sigurnije ćete upravljati Vašom organizacijom.

DOVEDITE U RED SVOJ URED!

Download brošure

Aktivnosti

Na početnoj stranici nalazi se panel sa aktivnostima koje možemo pratiti u realnom vremenu, odnosno prilikom svake promjene statusa ili kreiranjem novih zadataka, osvježiti će se i ovaj pregled. Panel služi kao podsjetnik na otvorene zadatke i rokove izvršavanja....

Adresar

Adresar je podloga cijelog programskog rješenja. Upis partnera moguće je izvršiti na nekoliko načina i mjesta u aplikaciji. Klasičan način je odabirom u Matičnim podacima pomoću opcije Unos novog partnera. Partnere je moguće grupirati neograničen broj...

Stablasti pregled

Većina programa na tržištu podatke prezentira tabelarno ili eventualno pomoću grafikona. Horizont omogućuje potpuno drugačiji uvid u podatke. U obliku stablastog prikaza u par poteza dolazite do željene informacije, bilo da se radi o kontakt podacima, nekom...

Bilješke

Bilješke su naoko sporedne, ali u svakodnevnom poslovanju itekako bitne i mogu poslužiti kao podsjetnik na dogovore, bitne detalje telefonskog razgovora, smjernice rješavanja nekog problema, razne ideje, koncept neke prodajne kampanje i sl. Ideja...

Zadaci

U svakodnevnom radu susrećemo se sa izvršavanjem raznih zadataka. Uz pomoć ovog rješenja u mogućnosti ste kreirati zadatke, dodjeljivati im izvršitelje, rokove, prioritete i pratiti ih po statusima. Zadatke možete samostalno tipizirati. Kreirani...

Dopisi

U obraćanju poslovnim partnerima često se koristi forma dopisa. Programsko rješenje Vam omogućuje kreiranje neograničenog broja predložaka, kako bi maksimalno ubrzali korespondenciju i uštedjeli vrijeme.  Za razliku od bilješke dopisi imaju...

Predmeti

Predmeti su tematske mape u koje možemo pohranjivati različite dokumente, slike, vezati sastanke i sl. Mogu se koristiti za vođenje projekata, vremenski determinirati, odrediti članove predmeta, a predmete je moguće tipski podijeliti i voditi po statusima...

Sastanci

Jedan pogled na kalendar dovoljan je da vidite svoje i obveze suradnika koje morate izvršiti u nekom periodu. Organizacija sastanaka unutar tima ili sa poslovnim partnerima omogućena je unutar aplikacije. Aktivnosti možete razlikovati po tipovima i bojama, a...

Prijem

Mjesto na kojem zaprimamo poštu bitno je i neizostavno u svakoj organizaciji. Pravilno zaprimanje, protokoliranje i obavještavanje omogućuju nam da pravovremeno upotrijebimo informacije i da nam one budu uvijek na dohvat u slučaju potrebe.  Horizont.Biro...